Map 1

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Gen.G 61.8k 12 5 3 1 1
Hanwha Life 63.4k 19 7 2 0 1

Map 2

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Gen.G 74k 11 11 3 2 2
Hanwha Life 65.4k 8 3 3 0 0

Map 3

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Gen.G 78.9k 23 9 4 1 2
Hanwha Life 79.3k 22 7 2 1 1

Map 4

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Gen.G 62.6k 19 9 3 1 1
Hanwha Life 55.5k 13 2 1 0 0

Events

 • Map 1 - 00:01:15 - 1st Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 1 - 00:06:26 - 1st Dragon (6) - Hanwha Life Esports
 • Map 1 - 00:06:29 - 2nd Dragon Spawned (Infernal)
 • Map - 00:07:05 - 1st Blood - Hanwha Life Esports
 • Map 1 - 00:12:56 - 2nd Dragon (3) - Hanwha Life Esports
 • Map 1 - 00:13:08 - 3rd Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 1 - 00:14:32 - 1st Rift Herald Slain - Hanwha Life Esports
 • Map 1 - 00:15:09 - 1st Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 1 - 00:15:26 - 2nd Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 1 - 00:19:45 - 3rd Dragon (5) - Gen.G
 • Map 1 - 00:21:26 - 3rd Tower - Gen.G
 • Map 1 - 00:24:20 - 4th Tower - Gen.G
 • Map 1 - 00:24:34 - 4th Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 1 - 00:24:45 - 4th Dragon (5) - Gen.G
 • Map 1 - 00:24:47 - 5th Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 1 - 00:27:08 - Race to 10 Kills - Hanwha Life Esports
 • Map 1 - 00:30:03 - 1st Baron - Gen.G
 • Map 1 - 00:30:22 - 5th Dragon (5) - Gen.G
 • Map 1 - 00:30:25 - 6th Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 1 - 00:31:20 - 5th Tower - Gen.G
 • Map 1 - 00:31:22 - 6th Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 1 - 00:31:24 - 7th Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 1 - 00:32:10 - 8th Tower - Gen.G
 • Map 1 - 00:32:36 - 9th Tower - Gen.G
 • Map 1 - 00:32:42 - 1st Inhibitor - Gen.G
 • Map 1 - 00:34:11 - Race to 15 Kills - Hanwha Life Esports
 • Map 1 - 00:34:38 - 10th Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 1 - 00:34:49 - 2nd Inhibitor - Hanwha Life Esports
 • Map 1 - 00:35:01 - 11th Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 1 - 00:35:03 - 12th Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 1 - 00:35:14 - 13th Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 1 - Winner - Hanwha Life Esports
 • Map 2 - 00:01:16 - 1st Dragon Spawned (ChemTech)
 • Map 2 - 00:05:20 - 1st Dragon (8) - Hanwha Life Esports
 • Map 2 - 00:05:35 - 2nd Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 2 - 00:12:46 - 2nd Dragon (5) - Gen.G
 • Map 2 - 00:12:53 - 3rd Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 2 - 00:15:52 - 1st Rift Herald Slain - Gen.G
 • Map 2 - 00:16:17 - 1st Tower - Gen.G
 • Map 2 - 00:19:10 - 3rd Dragon (6) - Gen.G
 • Map - 00:19:16 - 1st Blood - Hanwha Life Esports
 • Map 2 - 00:19:33 - 4th Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 2 - 00:19:54 - 2nd Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 2 - 00:20:03 - 1st Baron Spawned
 • Map 2 - 00:22:15 - 3rd Tower - Gen.G
 • Map 2 - 00:25:18 - 4th Dragon (6) - Hanwha Life Esports
 • Map 2 - 00:26:54 - 5th Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 2 - 00:28:46 - 4th Tower - Gen.G
 • Map 2 - 00:29:18 - Race to 5 Kills - Hanwha Life Esports
 • Map 2 - 00:30:11 - 5th Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 2 - 00:30:13 - 6th Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 2 - 00:30:40 - 5th Dragon (6) - Hanwha Life Esports
 • Map 2 - 00:30:42 - 6th Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 2 - 00:32:38 - 1st Baron - Gen.G
 • Map 2 - 00:33:55 - 7th Tower - Gen.G
 • Map 2 - 00:33:58 - 8th Tower - Gen.G
 • Map 2 - 00:34:04 - 9th Tower - Gen.G
 • Map 2 - 00:34:43 - 10th Tower - Gen.G
 • Map 2 - 00:34:53 - 1st Inhibitor - Gen.G
 • Map 2 - 00:36:20 - 6th Dragon (6) - Gen.G
 • Map 2 - 00:36:23 - 7th Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 2 - 00:38:14 - 11th Tower - Gen.G
 • Map 2 - 00:38:38 - 2nd Baron Spawned
 • Map 2 - 00:38:53 - 2nd Baron - Gen.G
 • Map 2 - 00:39:55 - 1st Inhibitor Spawned - Gen.G
 • Map 2 - 00:40:04 - Race to 10 Kills - Gen.G
 • Map 2 - 00:40:27 - 12th Tower - Gen.G
 • Map 2 - 00:40:31 - 2nd Inhibitor - Gen.G
 • Map 2 - 00:40:34 - 13th Tower - Gen.G
 • Map 2 - 00:40:40 - 14th Tower - Gen.G
 • Map 2 - Winner - Gen.G
 • Map 3 - 00:00:52 - 1st Dragon Spawned (Infernal)
 • Map - 00:04:50 - 1st Blood - Gen.G
 • Map 3 - 00:08:33 - 1st Dragon (3) - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - 00:08:36 - 2nd Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 3 - 00:13:56 - 2nd Dragon (6) - Gen.G
 • Map 3 - 00:14:12 - Race to 5 Kills - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - 00:14:20 - 3rd Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 3 - 00:14:23 - 1st Tower - Gen.G
 • Map 3 - 00:15:44 - 1st Rift Herald Slain - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - 00:16:17 - 2nd Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - 00:16:49 - 3rd Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - 00:17:54 - 4th Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - 00:17:55 - 5th Tower - Gen.G
 • Map 3 - 00:19:45 - 3rd Dragon (4) - Gen.G
 • Map 3 - 00:20:02 - 1st Baron Spawned
 • Map 3 - 00:20:28 - 4th Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 3 - 00:21:35 - Race to 10 Kills - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - 00:21:59 - 6th Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - 00:25:02 - 4th Dragon (4) - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - 00:25:04 - 5th Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 3 - 00:26:07 - 1st Baron - Gen.G
 • Map 3 - 00:26:16 - Race to 15 Kills - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - 00:29:01 - 7th Tower - Gen.G
 • Map 3 - 00:29:22 - 8th Tower - Gen.G
 • Map 3 - 00:30:14 - 5th Dragon (4) - Gen.G
 • Map 3 - 00:32:06 - 2nd Baron Spawned
 • Map 3 - 00:32:44 - 6th Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 3 - 00:32:46 - 9th Tower - Gen.G
 • Map 3 - 00:32:49 - 1st Inhibitor - Gen.G
 • Map 3 - 00:33:11 - Race to 20 Kills - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - 00:34:37 - 2nd Baron - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - 00:35:43 - 6th Dragon (4) - Gen.G
 • Map 3 - 00:35:46 - 7th Dragon Spawned (Elder)
 • Map 3 - 00:37:17 - 10th Tower - Gen.G
 • Map 3 - 00:37:52 - 1st Inhibitor Spawned - Gen.G
 • Map 3 - 00:40:36 - 3rd Baron Spawned
 • Map 3 - 00:41:02 - 11th Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - 00:41:04 - 12th Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - 00:41:07 - 2nd Inhibitor - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - 00:42:27 - 13th Tower - Gen.G
 • Map 3 - 00:42:31 - 3rd Inhibitor - Gen.G
 • Map 3 - 00:42:34 - 14th Tower - Gen.G
 • Map 3 - 00:42:37 - 15th Tower - Gen.G
 • Map 3 - 00:42:45 - 16th Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 3 - Winner - Gen.G
 • Map 4 - 00:00:56 - 1st Dragon Spawned (Cloud)
 • Map - 00:02:54 - 1st Blood - Gen.G
 • Map 4 - 00:09:06 - 1st Dragon (5) - Gen.G
 • Map 4 - 00:09:11 - 2nd Dragon Spawned (HexTech)
 • Map 4 - 00:14:24 - 2nd Dragon (9) - Gen.G
 • Map 4 - 00:14:28 - 3rd Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 4 - 00:16:25 - 1st Rift Herald Slain - Gen.G
 • Map 4 - 00:16:32 - Race to 5 Kills - Hanwha Life Esports
 • Map 4 - 00:18:18 - 1st Tower - Gen.G
 • Map 4 - 00:19:20 - 2nd Tower - Gen.G
 • Map 4 - 00:19:49 - 3rd Dragon (6) - Hanwha Life Esports
 • Map 4 - 00:20:00 - 3rd Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 4 - 00:20:00 - 1st Baron Spawned
 • Map 4 - 00:20:01 - 4th Tower - Gen.G
 • Map 4 - 00:20:21 - 4th Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 4 - 00:21:59 - Race to 10 Kills - Hanwha Life Esports
 • Map 4 - 00:25:03 - 5th Tower - Gen.G
 • Map 4 - 00:26:06 - 1st Baron - Gen.G
 • Map 4 - 00:26:27 - 4th Dragon (6) - Gen.G
 • Map 4 - 00:28:34 - 5th Dragon Spawned (Ocean)
 • Map 4 - 00:29:57 - 6th Tower - Hanwha Life Esports
 • Map 4 - 00:31:48 - 7th Tower - Gen.G
 • Map 4 - 00:31:50 - Race to 15 Kills - Gen.G
 • Map 4 - 00:32:05 - 2nd Baron Spawned
 • Map 4 - 00:32:22 - 8th Tower - Gen.G
 • Map 4 - 00:32:24 - 9th Tower - Gen.G
 • Map 4 - 00:32:26 - 1st Inhibitor - Gen.G
 • Map 4 - 00:32:28 - 10th Tower - Gen.G
 • Map 4 - 00:32:30 - 11th Tower - Gen.G
 • Map 4 - Winner - Gen.G