Løb 12 - Kawasaki 2024-04-05 07:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 2 Dirt Raising Seiichi Kato Takayuki Yano 19.000
04/05 07:31
-
04/05 07:32
2 3 Yoshino Mitchi Sakai Shinobu Naoki Machida 9.000
04/05 07:31
-
04/05 07:32
3 Golden Parry Noboru Sakamoto Ryouma Kimatsuka 26.000
04/05 07:31
-
04/05 07:32
4 Shinto Toranosuke Kazumi Takei Yuki Furuoka 41.000
04/05 07:31
-
04/05 07:32
5 View Crest Katsuo Ishii Kota Motohashi 41.000
04/05 07:31
-
04/05 07:32
6 Dancing Happily Masami Yamada Wataru Fujie 201.000
04/05 07:31
-
04/05 07:32
7 San Felice Shigenori Ito Eiki Nishimura 301.000
04/05 07:31
-
04/05 07:32
8 Fumitatsu Big Boss Isamu Kubo Shun Ishizaki 151.000
04/05 07:31
-
04/05 07:32
9 1 Preemie H SASAKI Masashige Honda 1.060
04/05 07:31
-
04/05 07:32
10 Taiki Freed KAZUHIRO HAKODATE Kentaro Usui 126.000
04/05 07:31
-
04/05 07:32
11 4 Rapid Flow Terukazu Imai Mitsuhiro Masuda 31.000
04/05 07:31
-
04/05 07:32
12 Party King Masaki Iwasaki Yoshiki Yamada 301.000
04/05 07:31
-
04/05 07:32