Løb 12 - Kawasaki 2024-04-05 10:40

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Maple Sister Takamitsu Watanabe Takehiro Kasano -
04/05 10:41
-
04/05 10:41
2 1 Mitsukane Pluto Hiroyuki Takahashi Niihara Shuma -
04/05 10:41
-
04/05 10:41
3 3 Mad Sherry Sunao Yamada Yuki Furuoka -
04/05 10:41
-
04/05 10:41
4 Grand Ariel Junichi Murata Takuto Iketani -
04/05 10:41
-
04/05 10:41
5 El Roi Y YANO Ryouma Kimatsuka -
04/05 10:41
-
04/05 10:41
6 Tatsuno Mach Yoichi Tanabe Takayuki Yano -
04/05 10:41
-
04/05 10:41
7 2 Haseno Express Takashi Harita Tokoro Hotaru -
04/05 10:41
-
04/05 10:41
8 4 Alba Minoru Hiroaki Kawazu Masashige Honda -
04/05 10:41
-
04/05 10:41
9 Nobo Versailles Yuya Yamazaki Seiji Yamazaki -
04/05 10:41
-
04/05 10:41
10 Thunder Zeus Kenichi Takatsuki Taito Mori -
04/05 10:41
-
04/05 10:41
11 Lord Ace Satoshi Fukunaga Tsubasa Sasagawa -
04/05 10:41
-
04/05 10:41
12 Copa Shina Katsuyoshi Uchida Natsuka Kobayashi -
04/05 10:41
-
04/05 10:41