Løb 12 - Kawasaki 2024-04-05 09:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Queen's Kayanohime Masayoshi Yagi Wataru Fujie 101.000
04/05 09:02
-
04/05 09:02
2 1 November Step Nobuhiro Shibuya Tatsuya Hamada 2.000
04/05 08:52
-
04/05 09:02
3 2 Lingus Sweet Hironori Sato Ryo Novata 5.000
04/05 09:02
-
04/05 09:02
4 4 Vikander Hiromi Yamazaki Yu Makoto Kato 7.000
04/05 09:02
-
04/05 09:02
5 3 Tsuwamono JUICHI TAJIMA Natsuka Kobayashi 41.000
04/05 09:02
-
04/05 09:02
6 Symboli Bino Hitoshi Yagi Haruhisa Sano 81.000
04/05 09:02
-
04/05 09:02
7 Telstar Katsuyoshi Uchida Tadanari Konno 1.750
04/05 08:52
-
04/05 09:02
8 Gemstone Takayuki Hayashi Seiji Yamazaki 5.500
04/05 09:02
-
04/05 09:02
9 Sei Dancing Noboru Tamai Toshiyuki Takahashi 81.000
04/05 09:02
-
04/05 09:02
10 Friendly Moon Masaki Iwasaki Takehiro Kasano 126.000
04/05 09:02
-
04/05 09:02
11 Thinking Mambo Yuta Sato Yuki Yamanaka 16.000
04/05 09:02
-
04/05 09:02
12 Noble Trap Hitoshi Yagi Ryusei Nakagoshi 351.000
04/05 09:02
-
04/05 09:02