Løb 12 - Kawasaki 2024-04-05 08:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Gold Oris Hiroshi Iwamoto Keita Nishi 101.000
04/05 08:02
-
04/05 08:03
2 3 Orwell Satoshi Kokubo Tsubasa Sasagawa 2.120
04/05 07:56
-
04/05 08:03
3 4 Bystol Hiromi Yamazaki Seiji Yamazaki 15.000
04/05 08:02
-
04/05 08:03
4 Spinach Viper Hitoshi Yagi Natsuka Kobayashi 7.500
04/05 08:02
-
04/05 08:03
5 Dozan One Kenichi Takatsuki Mitsuhiro Masuda 8.500
04/05 08:02
-
04/05 08:03
6 Katharsis Hiromi Yamazaki Tadanari Konno 23.000
04/05 08:02
-
04/05 08:03
7 2 Desert Train Kenichi Takatsuki Taito Mori 5.500
04/05 08:02
-
04/05 08:03
8 Bolero Of Sorrow Hideo Kubo Naoki Machida 71.000
04/05 08:02
-
04/05 08:03
9 Cosmo Cassius Hiroaki Kawazu Yuki Furuoka 16.000
04/05 08:02
-
04/05 08:03
10 1 Corvette Seiichi Kato Takayuki Yano 1.680
04/05 07:56
-
04/05 08:03