Løb 3 - Kasamatsu 2024-04-05 01:50

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Love Paradox KATSUYOSHI ITO Daimyo Otshata SP
04/04 12:20
-
04/05 01:51
2 Playful Days YUKIYASU KATO Shin Higashikawa SP
04/04 12:20
-
04/05 01:51
3 2 Mix Up HIDEO MORIYAMA Shigeharu Mabuchi SP
04/04 12:20
-
04/05 01:51
4 Hirono Waka KYOICHI ITO Hosokawa Satoshi SP
04/04 12:20
-
04/05 01:51
5 1 Dordogne T TAGUCHI Makoto Okabe SP
04/04 12:20
-
04/05 01:51
6 Solbeck TAKASHI SHIBATA Mikio Fujiwara SP
04/04 12:20
-
04/05 01:51
7 4 Sasajima Sempu YUKIYASU KATO Isshin Matsumoto SP
04/04 12:20
-
04/05 01:51
8 3 Pair KYOICHI ITO Takayuki Morishima SP
04/04 12:20
-
04/05 01:51