Løb 9 - Kasamatsu 2024-04-05 06:40

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Festive Roger YUKIYASU KATO Seigo Tsukamoto SP
04/04 11:46
-
04/05 06:41
2 Ino YUYA GOTO Mikio Fujiwara SP
04/04 11:46
-
04/05 06:41
3 4 Unsung Hero Hiroyuki Imazu Kodai Asano SP
04/04 11:46
-
04/05 06:41
4 3 Sharona T TAGUCHI Makoto Okabe SP
04/04 11:46
-
04/05 06:41
5 1 Inner Sanctum Tsugio Haraguchi Masaaki Ohata SP
04/04 11:46
-
04/05 06:41
6 Tsukuba Kiseki YOSHINAGA OHASHI Kyoka Fukazawa SP
04/04 11:46
-
04/05 06:41
7 Yuhino Prince HIROYOSHI KAWASHIMA Maki Mukoyama SP
04/04 11:46
-
04/05 06:41
8 2 Suzuka San San YUYA GOTO Takayuki Morishima SP
04/04 11:46
-
04/05 06:41