Events

 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 8
 • Break 15
 • Frame Foul - Yes
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 75
 • Last Points - Red
 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • First Colour Potted - Green
 • Break 5
 • Race to 30
 • Break 41
 • Break 4
 • Break 28
 • Last Points - Green
 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • First Colour Potted - Pink
 • Break 8
 • Break 16
 • Break 14
 • Break 1
 • Break 1
 • Break 3
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 54
 • Last Points - Pink
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 8
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 51
 • Break 29
 • Last Points - Black
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Pink
 • Race to 30
 • Break 39
 • Frame Foul - Yes
 • Break 16
 • Break 35
 • Last Points - Blue
 • Frame Foul - Yes
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 52
 • Break 1
 • Break 41
 • Last Points - Red
 • First Pot
 • First Colour Potted - Yellow
 • Break 10
 • Break 1
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 57
 • Break 8
 • Break 14
 • Last Points - Green
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Blue
 • Break 6
 • Break 10
 • Race to 30
 • 50+ Break
 • Break 72
 • Last Points - Pink
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 24
 • Race to 30
 • Break 9
 • Break 7
 • 50+ Break
 • Break 71
 • Last Points - Green
 • Frame Foul - No
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 8
 • Break 26
 • Break 1
 • Break 10
 • Race to 30
 • Break 20
 • Break 8
 • Frame Foul - Yes
 • Break 15
 • Last Points - Yellow
 • First Pot
 • First Colour Potted - Black
 • Break 23
 • Race to 30
 • Break 30
 • Break 37
 • Break 1