Pts

1 2 3 4 5
Yevhenii Sokoltsov 9 7 11 14 9
Ruslan Yaremenko 11 11 7 12 11