Pts

1 2 3 4 5
Timofey Razinkov 13 8 11 12 11
Alik Girevenkov 11 11 9 14 9