Hume City v Avondale 2021-08-07 07:30

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Hjemme 0.80 1.60 0.20 0.80 3.20
Ude 1.80 3.00 0.40 1.20 5.20
Total 2.60 4.60 0.60 2.00 8.40
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Hjemme 1.20 2.20 0.10 0.50 5.00
Ude 1.50 2.30 0.40 1.00 5.40
Total 2.70 4.50 0.50 1.50 10.40