Pts

1 2 3 4
Oleg Shagarov 12 11 7 11
Dmitry Petrochenko 10 8 11 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmitry Petrochenko
 • Game 1 Race to 5 - Dmitry Petrochenko
 • Game 1 Race to 7 - Dmitry Petrochenko
 • Game 1 Race to 9 - Dmitry Petrochenko
 • Score After Game 1 - 12-10
 • Game 1 - Oleg Shagarov won 12-10
 • Game 2 Race to 3 - Oleg Shagarov
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Shagarov
 • Game 2 Race to 7 - Oleg Shagarov
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Shagarov
 • Score After Game 2 - 11-8
 • Game 1 - Oleg Shagarov won 12-10
 • Game 3 Race to 3 - Oleg Shagarov
 • Game 3 Race to 5 - Dmitry Petrochenko
 • Game 3 Race to 7 - Dmitry Petrochenko
 • Game 3 Race to 9 - Dmitry Petrochenko
 • Score After Game 3 - 7-11
 • Game 2 - Oleg Shagarov won 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Oleg Shagarov
 • Game 4 Race to 5 - Oleg Shagarov
 • Game 4 Race to 7 - Oleg Shagarov
 • Game 4 Race to 9 - Oleg Shagarov
 • Score After Game 4 - 11-7
 • Game 4 - Oleg Shagarov won 11-7