Løb 3 - Kasamatsu 2024-04-05 04:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Trust Me HIDEO MORIYAMA Shigeharu Mabuchi SP
04/04 11:23
-
04/05 04:01
2 Grant T TAGUCHI Mikio Fujiwara SP
04/04 11:23
-
04/05 04:01
3 2 Chuwa Jordan YUKIYASU KATO Daimyo Otshata SP
04/04 11:23
-
04/05 04:01
4 1 Ric Torachan HIDEO MORIYAMA Hiroshi Ohara SP
04/04 11:23
-
04/05 04:01
5 3 Hanate YUKIYASU KATO Takayuki Morishima SP
04/04 11:23
-
04/05 04:01
6 Valley Of Kings HIROYOSHI KAWASHIMA Isshin Matsumoto SP
04/04 11:23
-
04/05 04:01
7 Friend Porus YUKIYASU KATO Masaaki Ohata SP
04/04 11:23
-
04/05 04:01
8 4 Daichino Megumi MASAYOSHI GOTO Shin Higashikawa SP
04/04 11:23
-
04/05 04:01