Løb 12 - Kawasaki 2024-04-05 08:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Point Back Masato Hayashi Tatsuya Yamaguchi -
04/05 08:31
-
04/05 08:31
2 1 Kitadake Y YANO Ryouma Kimatsuka 1.530
04/05 08:25
-
04/05 08:31
3 Fontaine Park Yoshikazu Kanuma Kosei Akimoto -
04/05 08:31
-
04/05 08:31
4 Embers Tsukasa Kaibazawa Mai Fukuhara -
04/05 08:31
-
04/05 08:31
5 Morddure Hironori Sato Ryusei Nakagoshi -
04/05 08:31
-
04/05 08:31
6 3 La Valse Masayoshi Yagi Haruhisa Sano -
04/05 08:31
-
04/05 08:31
7 4 B B Glitter Isamu Kubo Wataru Fujie -
04/05 08:31
-
04/05 08:31
8 2 Harmony Shine Shoichi Hirata Hiroto Ito -
04/05 08:31
-
04/05 08:31
9 Momonga Claw Kazumi Takei Niihara Shuma -
04/05 08:31
-
04/05 08:31
10 Shell Opal Sunao Yamada Taito Mori 2.400
04/05 08:25
-
04/05 08:31
11 Wild Dunk Yuta Sato Kenji Okamura -
04/05 08:31
-
04/05 08:31
12 Fee Des Fleurs Hitoshi Yagi Natsuka Kobayashi -
04/05 08:31
-
04/05 08:31