Løb 6 - Busan 2024-04-05 09:35

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Gangseo Jeoryeong Kim Young Kwan Masashi Ueda SP
04/04 19:57
-
04/05 09:36
2 Queen's Road KIM HYO SEOK Choi Si Dae SP
04/04 19:57
-
04/05 09:36
3 Boomy Star Choi Ki Hong Mo Jun Ho SP
04/04 19:57
-
04/05 09:36
4 Cheonsu Sidae Lee Jung Pyo Kim Dong Young SP
04/04 19:57
-
04/05 09:36
5 3 Yeonggwanguiclass Lim Keum Man Lee Hyo Sik SP
04/04 19:57
-
04/05 09:36
6 4 With Star Koo Young Jun Song Keong Yun SP
04/04 19:57
-
04/05 09:36
7 Wonderful Ridge Bang Dong Suk You Hyun Myung SP
04/04 19:57
-
04/05 09:36
8 Heuimang Flying Lee Jung Pyo Park Jae I SP
04/04 19:57
-
04/05 09:36
9 2 Mountain Daddy Baik Kwang Yeol Jin Kyum SP
04/04 19:57
-
04/05 09:36
10 1 Miracle Marine Choi Ki Hong Seo Seung Un SP
04/04 19:57
-
04/05 09:36
11 Hi Winner Youn Young Hun Kim Hye Sun SP
04/04 19:57
-
04/05 09:36
12 Colonel Flying Ha Mu Seon Gwon O Chan SP
04/04 19:57
-
04/05 09:36