Pts

1 2 3
Pavel Plakushchyi 5 12 2
Oleksandr Mishchenko 11 14 11