Pts

1 2 3 4
Oleksandr V Kovalchuk 5 9 11 6
Spartak Abalmaz 11 11 4 11