Pts

1 2 3 4
Dmitriy Kim 11 5 11 11
Andrii Homylko 7 11 9 8