Pts

1 2 3
Alexander Pogonov 14 11 11
Oleksii Shelest 12 7 8