Pts

1 2 3 4
Dmitrii Kutenkov 11 3 11 11
Andrey Prokhorov 7 11 8 9