Pts

1 2 3 4
Oleg Zyuganov 11 11 2 11
Dmitry Bogdanov 4 9 11 8