Pts

1 2 3
Viktor Kalachev 13 7 4
Oleg Popov 15 11 11