Pts

1 2 3
Vitalii Levshyn 11 11 11
Vasily Verbyany 6 5 2