Pts

1 2 3 4
Dmitry Bogdanov 5 11 11 11
Pavel Semenov 11 9 8 8