Pts

1 2 3 4
Viktor Sharpay 12 8 6 2
Yuriy Maleev 10 11 11 11