Pts

1 2 3 4 5
Vitaly Khorolsky 8 11 4 11 12
Evgeniy Nechitaylo 11 2 11 7 10