Pts

1 2 3 4 5
Mikhail Aleksandrovskiy 11 8 8 11 12
Yaroslav Troyanov 5 11 11 2 10

Events

 • Game 1 Race to 3 - Mikhail Aleksandrovskiy
 • Game 1 Race to 5 - Mikhail Aleksandrovskiy
 • Game 1 Race to 7 - Mikhail Aleksandrovskiy
 • Game 1 Race to 9 - Mikhail Aleksandrovskiy
 • Score After Game 1 - 11-5
 • Game 1 - Mikhail Aleksandrovskiy won 11-5
 • Game 2 Race to 3 - Yaroslav Troyanov
 • Game 2 Race to 5 - Yaroslav Troyanov
 • Game 2 Race to 7 - Yaroslav Troyanov
 • Game 2 Race to 9 - Yaroslav Troyanov
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 1 - Mikhail Aleksandrovskiy won 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Mikhail Aleksandrovskiy
 • Game 3 Race to 5 - Yaroslav Troyanov
 • Game 3 Race to 7 - Yaroslav Troyanov
 • Game 3 Race to 9 - Yaroslav Troyanov
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 2 - Yaroslav Troyanov won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Mikhail Aleksandrovskiy
 • Game 4 Race to 5 - Mikhail Aleksandrovskiy
 • Game 4 Race to 7 - Mikhail Aleksandrovskiy
 • Game 4 Race to 9 - Mikhail Aleksandrovskiy
 • Score After Game 4 - 11-2
 • Game 3 - Yaroslav Troyanov won 8-11
 • Game 5 Race to 3 - Mikhail Aleksandrovskiy
 • Game 5 Race to 5 - Mikhail Aleksandrovskiy
 • Game 5 Race to 7 - Mikhail Aleksandrovskiy
 • Game 5 Race to 9 - Mikhail Aleksandrovskiy
 • Score After Game 5 - 12-10
 • Game 5 - Mikhail Aleksandrovskiy won 12-10