Pts

1 2 3
Alexander Ekzhanov 8 3 8
Nikolay Tarasenkov 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Nikolay Tarasenkov
 • Game 1 Race to 5 - Alexander Ekzhanov
 • Game 1 Race to 7 - Alexander Ekzhanov
 • Game 1 Race to 9 - Nikolay Tarasenkov
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 1 - Nikolay Tarasenkov won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Nikolay Tarasenkov
 • Game 2 Race to 5 - Nikolay Tarasenkov
 • Game 2 Race to 7 - Nikolay Tarasenkov
 • Game 2 Race to 9 - Nikolay Tarasenkov
 • Score After Game 2 - 3-11
 • Game 1 - Nikolay Tarasenkov won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Nikolay Tarasenkov
 • Game 3 Race to 5 - Nikolay Tarasenkov
 • Game 3 Race to 7 - Nikolay Tarasenkov
 • Game 3 Race to 9 - Nikolay Tarasenkov
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 3 - Nikolay Tarasenkov won 8-11