Pts

1 2 3 4 5
Yan Zakharov 11 4 9 11 11
Yuriy Kievskiy 9 11 11 7 5