Pts

1 2 3 4
Alexey Yanshaev 11 9 5 4
Alexander Gribkov 7 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Aleksei Yanshaev
 • Game 1 Race to 5 - Aleksandr Gribkov
 • Game 1 Race to 7 - Aleksei Yanshaev
 • Game 1 Race to 9 - Aleksei Yanshaev
 • Score After Game 1 - 11-7
 • Game 1 - Aleksei Yanshaev won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Aleksei Yanshaev
 • Game 2 Race to 5 - Aleksandr Gribkov
 • Game 2 Race to 7 - Aleksandr Gribkov
 • Game 2 Race to 9 - Aleksei Yanshaev
 • Score After Game 2 - 9-11
 • Game 1 - Aleksei Yanshaev won 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Aleksei Yanshaev
 • Game 3 Race to 5 - Aleksandr Gribkov
 • Game 3 Race to 7 - Aleksandr Gribkov
 • Game 3 Race to 9 - Aleksandr Gribkov
 • Score After Game 3 - 5-11
 • Game 2 - Aleksandr Gribkov won 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Aleksandr Gribkov
 • Game 4 Race to 5 - Aleksandr Gribkov
 • Game 4 Race to 7 - Aleksandr Gribkov
 • Game 4 Race to 9 - Aleksandr Gribkov